TOTAL NUMBER OF QSOs IN THE CONTEST
CW:0000 SSB:0000
160m:0000 80m:0000 40m:0000 20m:0000 15m:0000 10m:0000

UWAGI

  • Wszystkie statystyki pochodzą z przysłanych logów, sprzed weryfikacji przez komisję.
  • Aby przewinąć tabelę w górę i w dół, użyj małych strzałek w lewo i w prawo u góry tabeli.
  • Aby wyszukać znak, użyj pola wyszukiwania w prawym górnym rogu tabeli.
  • Aby zobaczyć log stacji kliknij na czerwonym znaku.

NOTES

  • All QSO totals are from submitted logs, not after log checking.
  • To scroll up and down through the table, use the small left and right arrows at the top of the table.
  • To search for a call, use the search box at the upper right of the table.
  • To view the log of any station, click on the call (in red).

NON-SP STATIONS

STATION QSOs CW SSB 160m 80m 40m 20m 15m 10m COUNTRY CONT/DXCC CATEGORY

SP STATIONS

STATION QSOs CW SSB 160m 80m 40m 20m 15m 10m CATEGORY