TIME UNTIL FINAL RESULTS:s

SPECIAL AWARDS NAGRODY SPECJALNE

Jak co roku, fundowane są indywidualne nagrody za konkretne osiągnięcia podczas zawodów. W tym roku nagrody w formie plakiet są przyznawane za osiągnięcie najlepszych wyników punktowych spośród poniższych. Lista jest otwarta, a zgłoszenie chęci patronatu - z propozycją kryterium - można składać do 3 kwietnia Andrzejowi SP8LBK (sp8lbk@wp.pl).

As every year, special awards are sponsored for achievements as listed below. The list is open for donors until April 3. Sponsorship declarations and the proposed criterion should be submitted to Andrzej SP8LBK (sp8lbk@wp.pl).

NOTICE: Effective March 16, 2020 the Polish postal service has suspended shipping of parcels to other countries. We will be mailing out plaques for the 2019 DX Contest once these restrictions are lifted.

CLASS
KATEGORIA
DONOR
FUNDATOR
WINNER
ZDOBYWCA
2nd PLACE
2. MIEJSCE
3rd PLACE
3. MIEJSCE
AFRICA: top SO score Andrzej SP8LBK
ASIA1: top SOAB CW score Piotr SQ5JUP
ASIA1: top SOAB MIXED score
SP DX CLUB
ASIA1: top SOAB PHONE score Piotr SP2JMR
AUSTRALIA/OCEANIA: top score Tomasz SP6T
BALTICS (ES/LY/YL): top SO score Cezary SP5Y
CANADA: top SOAB HP score Andrzej SP9KR (ex VA3PL)
CHINA: top score Warsaw Field Division of PZK OT25
CZECH & SLOVAKIA: top score Cezary SP5Y
ENGLAND: top SOAB PHONE LP scoreField Division of the PZK OT03
EUROPE2: top SOAB CW HP score Jerzy SP7CVW
EUROPE2: top SOAB CW LP score Andrzej SP8LBK
EUROPE2: VK6DXI/SP5IXI Memorial Trophy
(top SOAB MIXED HP score)
SP DX Club
EUROPE2: top SOAB MIXED LP score Andrzej SO6XL
EUROPE2: top SOAB PHONE LP score Andrzej SO6XL
EUROPE2:top SOAB PHONE LP score Radio Club PZK LAB-EL HF5L
EUROPE2:top SOTB MIXED score Radio Club PZK LAB-EL HF5L
FRANCE:top SOAB MIXED score Marek SP9UO
GERMANY: Werner Kuehmel (DL5SP) Memorial Trophy
(top score)
Krzysztof SP6DVP
HUNGARY: top score Paweł SP7AH
INDIA: top score SO Field Division of PZK OT20
INDONESIA: top score SO Jerzy SP8HPW
ITALY: top score SO Zbigniew SP4LVK
JAPAN: top score Warsaw Field Division of PZK OT25
NORTH AMERICA: top SOTB MIXED score Jerzy SP7CVW
NORTH AMERICA: top SOAB CW HP score Rafał SQ4O
NORTH AMERICA: top SOAB CW LP score Tomek SP5AUC
NORTH AMERICA: top SOAB MIXED LP score Wojtek SP9PT
NORTH AMERICA: top SOAB MIXED HP score Marian SP5EWX
NORTH AMERICA: top SOAB PHONE score Field Division of PZK OT17
POLAND: top SOAB CW HP score Waldemar 3Z6AEF
President of the PZK
POLAND: top SOAB CW LP score PZK
POLAND: top SOAB MIXED HP score PZK
POLAND: top SOAB MIXED LP score PZK
POLAND: top SOAB MIXED QRP score Tomek SP3QDM
POLAND: top SOAB PHONE HP score PZK
POLAND: top SOAB PHONE LP score PZK
POLAND: top SOTB MIXED score Field Division of PZK OT31
POLAND: Antoni Magiera (SP9FRZ) Memorial Trophy
(top SP9 MOAB MIXED score)
Klub Krótkofalowców SP9PKM
POLAND: top SWL MIXED score Field Division of the PZK OT27
RUSSIA - ASIATIC>: top score Rafał SQ6ELV
RUSSIA - EUROPEAN3: top score Andrzej SP8LBK
RUSSIA - KALININGRAD: top score Waldemar 3Z6AEF
President of the PZK
RUSSIA3: top SOAB MIXED score Rich K1CC
RUSSIA3: top SOAB CW score SP DX CLUB
RUSSIA3: top SOAB PHONE score Virtual Field Division of PZK OT73
SCANDINAVIA: top SOAB MIXED HP score Jerzy LB4UH
SCANDINAVIA: Krzysztof Maciejkiewicz (SP2JKC) Memorial Trophy
(top SOAB MIXED score)
Leszek LA7MFA
SOUTH AMERICA: top score Rafał SQ6ELV
SOUTH AMERICA: top SO CW score Virtual Feld Division of PZK OT73
UKRAINE: top SO MIXED score Marek SP0P
UKRAINE: top SO PHONE score Marek SP0P
UKRAINE: top SO CW score Marek SP0P
WORLD4: top SO 160M CW score Włodek SP6EQZ
WORLD2: top SO MIXED QRP score Andrzej SP8LBK

1) except RUSSIA - ASIATIC • 2) except POLAND • 3) except RUSSIA - KALININGRAD • 4) except EUROPE
Updated: April 3, 2020