TIME UNTIL FINAL RESULTS:s

FINAL SCORES - RULES

Scores were calculated using the algorithm below:

 • In order for QSOs to be counted as confirmed, it is required that the callsigns, reports (excluding RST), band and mode are matching in both logs. Errors (BAD QSO) are highlighted in red.
 • The maximum allowable time difference between logs is +/- 15 min.
 • If a QSO does not appear in the submitted log of the station worked, it is marked NOT IN LOG.
 • QSOs with stations without submitted logs are counted as confirmed only if such a callsign was present more than 4 times in all submitted logs.
 • QSOs outside the declared category count as zero points but credit is given to the station worked. These are marked CHECKLOG.
 • Duplicates were searched only among correctly logged QSOs. An incorrectly logged QSO which was later logged correctly does not result in a duplicate. These are marked DUPE.

WYNIKI KOŃCOWE - zasady

Wyniki zostały obliczone wg następującego algorytmu:

 • Do zaliczenia łączności wymagana jest zgodność zalogowanych znaków, grup (bez RST), pasm i emisji - u obu korespondentów. Błędy (BAD QSO) są oznaczone na czerwono.
 • maksymalna rozbiezność czasu łączności między dziennikami to ±15 min.
 • łączności ze stacjami, które nie nadesłały logu zostały zaliczone, gdy znak danej stacji występował ponad 4 razy w przysłanych logach (włączając sprawdzany).
 • łączności nie mieszczące się w deklarowanej kategorii były zaliczane normalnie, lecz nie dają punktów stacji klasyfikowanej w nieodpowiedniej dla danej łaczności kategorii - jednak mogą dać punkty korespondentowi.
 • duplikaty były przeszukiwane jedynie spośród poprawnych łączności (czyli błędna łączność wcześniejsza nie powoduje uznania za duplikat późniejszej, poprawnej).
MOAB MIXEDSOAB MIXED HPSOAB MIXED LPSOAB MIXED QRPSOTB MIXEDSOAB PHONE HPSOAB PHONE LPSOSB PHONE 160MSOSB PHONE 80MSOSB PHONE 40MSOSB PHONE 20MSOSB PHONE 15MSOSB PHONE 10MSOAB CW HPSOAB CW LPSOSB CW 160MSOSB CW 80MSOSB CW 40MSOSB CW 20MSOSB CW 15MSOSB CW 10MSWL MIXEDCHECKLOGS

MOAB MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOAB MIXED HP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOAB MIXED LP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOAB MIXED QRP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOTB MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOAB PHONE HP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOAB PHONE LP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB PHONE 160M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB PHONE 80M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB PHONE 40M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB PHONE 20M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB PHONE 15M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB PHONE 10M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOAB CW HP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOAB CW LP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB CW 160M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB CW 80M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB CW 40M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB CW 20M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB CW 15M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SOSB CW 10M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

SWL MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTSRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTSRESULT

CHECKLOGS