ZAŁADOWANE LOGI

  • Poniższa tabela obejmuje wszystkie zgłoszone logi.
  • Aby zobaczyć log stacji kliknij na czerwonym znaku.

UPLOADED LOGS

  • The table below shows all logs that have been submitted.
  • To view the log of any station, click on the call (in red).
NON-SP STATIONS
STATIONCONT/DXCCCATEGORYSUBMITTED QSOs
SP STATIONS
STATIONOT PZKCATEGORYSUBMITTED QSOs