LOG CHECKING PROCEDURE

Scores were calculated using the algorithm below:

 • In order for QSOs to be counted as confirmed, it is required that the callsigns, reports (excluding RST), band and mode are matching in both logs.  Errors (BAD QSO) are highlighted in red.
 • The maximum allowable time difference between logs is +/- 5 min.
 • If a QSO does not appear in the submitted log of the station worked, it is marked NOT IN LOG.
 • QSOs with stations without submitted logs are marked NO LOG.
 • QSOs with stations without submitted logs are counted as confirmed only if such a callsign was present at least four (4) times in all submitted logs, these are marked NO LOG OK.  If this QSO is also a new multiplier, it is marked NO LOG MULT OK.
 • QSOs outside the declared category count as zero points but credit is given to the station worked. These are marked CHECKLOG.
 • Duplicates were searched only among correctly logged QSOs and are marked DUPE.  An incorrectly logged QSO which was later logged correctly does not result in a duplicate.
 • For further information see the FAQ and RULES

PROCEDURA SPRAWDZANIA LOGU

Wyniki zostały obliczone wg następującego algorytmu:

 • Do zaliczenia łączności wymagana jest zgodność zalogowanych znaków, grup (bez RST), pasm i emisji - u obu korespondentów. Błędy (BAD QSO) są oznaczone na czerwono.
 • Maksymalna rozbieżność czasu łączności między dziennikami to ±5 min.
 • Jeżeli QSO nie pojawi się w zgłoszonym logu stacji korespondenta, jest oznaczone NOT IN LOG.
 • QSOs ze stacjami, które nie nadesłały logu są oznaczone NO LOG.
 • Łączności ze stacjami, które nie nadesłały logu zostały zaliczone, gdy znak danej stacji występował co najmniej 4 razy w przysłanych logach (włączając sprawdzany) i są oznaczone NO LOG OK. Jeżeli te QSO są także nowym mnożnikiem, to są oznaczone NO LOG MULT OK.
 • QSOs poza zadeklarowaną kategorią dają zero punktów, ale dają punkty korespondentom. Są oznaczone CHECKLOG.
 • Duplikaty są wyszukiwane tylko wśród poprawnych QSOs i są oznaczone DUPE. Niepoprawnie zalogowane QSO, które następnie zostało zalogowane poprawnie nie jest duplikatem.
 • Dalsze informacje dostępne są w FAQ i w Regulaminie.
MOAB MIXEDSOAB MIXED HPSOAB MIXED LPSOAB MIXED QRPSOTB MIXEDSOAB PHONE HPSOAB PHONE LPSOSB PHONE 160MSOSB PHONE 80MSOSB PHONE 40MSOSB PHONE 20MSOSB PHONE 15MSOSB PHONE 10MSOAB CW HPSOAB CW LPSOSB CW 160MSOSB CW 80MSOSB CW 40MSOSB CW 20MSOSB CW 15MSOSB CW 10MSWL MIXEDCHECKLOGS

MOAB MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOAB MIXED HP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOAB MIXED LP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOAB MIXED QRP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOTB MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOAB PHONE HP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOAB PHONE LP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB PHONE 160M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB PHONE 80M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB PHONE 40M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB PHONE 20M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB PHONE 15M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB PHONE 10M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOAB CW HP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOAB CW LP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB CW 160M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB CW 80M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB CW 40M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB CW 20M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB CW 15M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SOSB CW 10M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

SWL MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE
SP STATIONS
STATIONSUBMITTED QSOsPOINTSMULTSFINAL SCORE

CHECKLOGS