ZAŁADOWANE LOGI

Poniższa lista obejmuje wszystkie załadowane do bazy logi, wraz z kategorią i datą (ostatniego) załadowania do bazy. Jeśli dziennik został wysłany mailem i wciąż nie pojawił się po kilkunastu godzinach, to znaczy, że coś poszło nie tak i wyślij go przez stronę lub skontaktuj się z Komisją Zawodów ( E-mail: spdxc-logs@pzk.org.pl ).

UPLOADED LOGS

The table below shows all logs that have been submitted, including the category and the last upload date. If your log was sent by email and does not appear on this list within 24 hours, please upload the log using the Web page or contact the Contest Committee (E-mail: spdxc-logs@pzk.org.pl).

NON-SP STATIONS
STATIONCONT/DXCCCLASSQSOS
SP STATIONS
STATIONOT PZKCLASSQSOS