LOG DEADLINE: s

SPECIAL AWARDS NAGRODY SPECJALNE

Jak co roku, fundowane są indywidualne nagrody za konkretne osiągnięcia podczas zawodów. W tym roku nagrody w formie plakiet są przyznawane za osiągnięcie najlepszych wyników punktowych spośród poniższych. Lista jest otwarta, a zgłoszenie chęci patronatu - z propozycją kryterium - można składać do 6 kwietnia Andrzejowi SP8LBK (sp8lbk@wp.pl).

As every year, special awards are sponsored for achievements as listed below. The list is open for donors until April 6. Sponsorship declarations and the proposed criterion should be submitted to Andrzej SP8LBK (sp8lbk@wp.pl).

CLASS
KATEGORIA
DONOR
FUNDATOR
WINNER
ZDOBYWCA
2nd PLACE
2. MIEJSCE
3rd PLACE
3. MIEJSCE
AFRICA: top SO score Andrzej SP8LBK
President of the SP DX Club
EA8/M0EDX EA8RP 5T5PA
ASIA1: top MOAB MIXED score
Andrzej SP8LBK
President of the SP DX Club
RF9C RK9LWA RC9J
ASIA1: top SOAB CW score Marek SP9UO UN9GD JA7ACM JE1SGH
ASIA1: top SOAB PHONE score Piotr SP2JMR
AUSTRALIA/OCEANIA: top score Tomasz SP6T
BALTICS (ES/LY/YL): top SO score Cezary SP5Y
CANADA: top SOAB HP score Andrzej SP9KR (ex VA3PL)
CZECH & SLOVAKIA: top score Cezary SP5Y
ENGLAND: top scoreOddział Terenowy PZK nr 26
EUROPE2: top MOAB MIXED score SP DX Club
EUROPE2: top SOAB CW HP score Jerzy SP7CVW
EUROPE2: top SOAB CW LP score Andrzej SP8LBK
President of the SP DX Club
EUROPE2: VK6DXI/SP5IXI Memorial Trophy
(top SOAB MIXED HP score)
SP DX Club
EUROPE2: top SOAB MIXED LP score Marek SQ5BPM
EUROPE2: top SOAB PHONE LP score Rafał SQ6ELV
EUROPE2:top SOAB PHONE HP score Radio Club PZK LAB-EL HF5L
FRANCE: Wiesław Wysocki (SP2DX) Memorial Trophy
(top score)
SP2YWL Amateur Radio Club
GERMANY: Werner Kuehmel (DL5SP) Memorial Trophy
(top score)
SP2YWL Amateur Radio Club
HUNGARY: top score Paweł SP7AH
INDONESIA: top 40M score Jerzy SP3GEM
ITALY: top score Gabriel SP2FMN
NORTH AMERICA: top SOAB CW HP score Paweł SP7AH
NORTH AMERICA: top SOAB CW LP score Tomasz SP5AUC
NORTH AMERICA: top SOAB MIXED LP score Wojciech SP9PT
NORTH AMERICA: top SOAB MIXED HP score Mirek SP1NY
NORTH AMERICA: top SOAB PHONE score Rafał SQ6ELV
POLAND: top MOAB MIXED score Waldemar 3Z6AEF
President of the PZK
POLAND: top NOVICE score Spike SP9NJ
POLAND: top SOAB CW HP score Waldemar 3Z6AEF
President of the PZK
POLAND: top SOAB CW LP score PZK
POLAND: top SOAB MIXED HP score PZK
POLAND: top SOAB MIXED LP score PZK
POLAND: top SOAB MIXED QRP score Lucjan SQ5FGB
POLAND: top SOAB PHONE HP score PZK
POLAND: top SOAB PHONE LP score PZK
POLAND: top SOTB MIXED score Lucjan SQ5FGB
POLAND: top YL score Krzysztof SP6DVP
POLAND: Antoni Magiera (SP9FRZ) Memorial Trophy
(top SP9 MOAB MIXED score)
Klub Krótkofalowców SP9PKM
POLAND: top SWL MIXED score OT-27 - Field Division of the PZK
RUSSIA - EUROPEAN3: top MO score Rafał SQ4O
RUSSIA - KALININGRAD: top score Jan SP2FWC
RUSSIA3: top SOAB MIXED score Radio Club PZK LAB-EL HF5L
RUSSIA3: top SOAB CW score Arek SQ7FPH
RUSSIA3: top SOAB PHONE score Marek SP3AMO
SCANDINAVIA: Krzysztof Maciejkiewicz (SP2JKC) Memorial Trophy
(top SOAB MIXED score)
Henryk SP2FOV
SOUTH AMERICA: top score Waldemar 3Z6AEF
President of the PZK
SOUTH AMERICA: top SO CW score 2019 SN0HQ 80m CW RUN Team
UKRAINE: top MO score Andrzej SP8LBK
President of the SP DX Club
UKRAINE: top SO PHONE score Radio Club PZK LAB-EL HF5L
UKRAINE: top SO CW score Marek SQ2GXO
WORLD2: top NOVICE score Spike SP9NJ
WORLD4: top SO 160M CW score Marek SP3AMO
WORLD2: top SO MIXED QRP score Marek SP3AMO
WORLD2: top YL score Krzysztof SP6DVP

1) except RUSSIA - ASIATIC • 2) except POLAND • 3) except RUSSIA - KALININGRAD • 4) except EUROPE