START: s

Zapraszamy do udziału w corocznych, międzynarodowych zawodach SP DX CONTEST, organizowanych przez Polski Związek Krótkofalowców we współpracy z SP DX Clubem. Tegoroczna edycja odbędzie się 6 i 7 kwietnia 2019, start o godzinie 15:00 UTC.

We would like to invite you to take part in the yearly international SP DX CONTEST, organised by the Polish Amateur Radio Union (PZK) in cooperation with the SP DX Club. This year's edition will take place on 6th and 7th April 2019, starting 15:00 UTC.

ROZGRYWKA

Przed startem w zawodach, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem, znajdującym się na tej stronie w odpowiednim dziale. Poniżej, w skrócie wyjaśniono podstawowe zasady.

W zawodach SP DX CONTEST zawodnicy dzielą się na dwie grupy - startujący z terytorium Polski i stacje zagraniczne. Punktowane są wyłącznie łączności przeprowadzone pomiędzy korespondentami należącymi do osobnych grup. Stacje polskie podają raport składający się z RST (zwyczajowo 59 lub 599) oraz jednoliterowego skrótu województwa (B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W lub Z). Stacje zagraniczne podają kolejny numer łączności.

Co roku pojawiają się pytania dotyczące wykorzystywania DX Clustera w czasie SP DX Contestu. Komisja Zawodów w związku z tym informuje, że wykorzystywanie sieci typu DX Cluster jest dozwolone w każdej z kategorii zawodów. Jednocześnie informujemy, że nie są dozwolone praktyki typu self-spotting. Informujemy też, że od edycji zawodów w 2017 została wprowadzona mała zmiana w regulaminie - wykreślono zapis ograniczający (do 12) ilość zmian pasma/emisji w ciągu godziny zegarowej.

Jeśli przeprowadziłeś łączność niepasującą do zadeklarowanej kategorii, pozostaw ją w logu - zostanie zaliczona korespondentowi (przy rozliczeniu zawodów). W przypadku kategorii typu SB, algorytm przypisze Cię do subkategori pasmowej, w której zrobiłeś najwięcej QSO. Dla kategorii TB algorytm nie przyzna punktów za QSO na pasmach (poza trzema), w których przeprowadziłeś najmniej łączności.

Po zakończeniu pracy w zawodach, stacje powinny przesłać dziennik w formacie Cabrillo poprzez odnośnik znajdujący się w górnym prawym logu tej strony. Dopuszczalne jest także wysyłanie logów emailem, jednak Komisja nie bierze odpowiedzialności za odpowiednie sklasyfikowanie i błędy zawarte w takim pliku.

COMPETITION

The full set of rules can be found here, some basics are explained below.

In the SP DX Contest, competitors are divided into two groups – the Polish stations and foreign ones. Only contacts made between SP and non-SP participants are scored, however all entries should be left in the log. The Polish stations report their one-letter voivodship (region) abbreviations (as shown on the map), while others – the subsequent QSO number.

Regarding the contest rules, we would like to inform that the usage of the DX Cluster and spotting networks are permitted in the SP DX Contest, albeit self-spotting or asking to be spotted is not. Please also note that since 2017, we have removed the limitation of legitimate band/mode changes during a clock hour.

If You have made a contact that does not match declared category, don't bother and leave it in Your log, as it can count for Your correspondent (after cross-checking). In case of single-band classes, script will match You to the band You did most QSOs, anyway. Similar with three-band category - You will be scored for bands You did most QSOs only, while others can still count for correspondent.

After the contest, operators should send the station logs (in the Cabrillo format) via this page. Logs sent by e-mail are still accepted, but it is not the recommended way.

KOMISJA ZAWODÓW

  • Zygmunt Szumski (SP5ELA) - Przewodniczacy Komisji;
  • Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - konsultant, przedstawiciel PZK;
  • Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - konsultant, przedstawiciel SP DX Clubu;

CONTEST COMMITTEE

  • Zygmunt Szumski (SP5ELA) - Committee supervisor;
  • Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - PZK consulting representative;
  • Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - SP DX Club consulting representative;