LOG DEADLINE: s

NEWS: GET AN SPPA AND POLSKA AWARD WHILE SPDX-CONTESTING!
NOWOŚCI: PODARUJ CENNE ŁĄCZNOSCI DYPLOMOWE!

W tym roku prosimy Was o uzupełnianie (podczas przesyłania logu, po załadowaniu pliku) oznaczenia gminy, z jakiej nadawała stacja. Pozwoli to na zaliczanie Waszych łaczności m.in. do dyplomu SPPA. Jeśli wysyłasz swój log emailem, dopisz w jego treści oznaczenie lub nazwę gminy. Dla zawodników zagranicznych przygotowane zostały ulepszone narzędzia dla dyplomów POLSKA i SPPA, a łączności tak potwierdzone mogą być także wykorzystane do wydawania Waszych, lokalnych dyplomów, z ktorych wiele opiera się na oznaczeniach gmin lub powiatów.

Praca każdej stacji i operatora w trakcie zawodów stanie się wtedy bardziej pożyteczna dla całej społeczności. Nawet malutkiej stacji!

This year we giving Polish competitors the ability to specify the powiat (county) where they operated from during the contest. This will allow automatic confirmation of contest QSO's toward the SP Powiat Award (SPPA). This is in addition to the automatic confirmation of contest QSO's toward the POLSKA award, based on the province in the contest exchange. We are also giving credit for QSO's made in last year's contest toward the POLSKA award.

These new and improved POLSKA AWARD and SPPA AWARD pages will be activated after the log submission deadline.

ROZGRYWKA

Przed startem w zawodach, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem. Poniżej, w skrócie wyjaśniono podstawowe zasady.

W zawodach SP DX CONTEST zawodnicy dzielą się na dwie grupy - startujący z terytorium Polski i stacje zagraniczne. Punktowane są wyłącznie łączności przeprowadzone pomiędzy korespondentami należącymi do osobnych grup. Stacje polskie podają raport składający się z RST (zwyczajowo 59 lub 599) oraz jednoliterowego skrótu województwa (B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W lub Z). Stacje zagraniczne podają kolejny numer łączności.

Zgodnie z regulaminem zawodów wykorzystywanie sieci typu DX Cluster jest dozwolone w każdej z kategorii. Jednocześnie informujemy, że nie są dozwolone praktyki typu self-spotting. Informujemy też, że od edycji zawodów w 2017 została wprowadzona mała zmiana w regulaminie - wykreślono zapis ograniczający (do 12) ilość zmian pasma/emisji w ciągu godziny zegarowej.

Jeśli przeprowadziłeś łączność niepasującą do zadeklarowanej kategorii, pozostaw ją w logu - zostanie zaliczona korespondentowi (przy rozliczeniu zawodów). W przypadku kategorii typu SB, algorytm przypisze Cię do subkategorii pasmowej którą zadeklarowaleś. Dla kategorii TB algorytm nie przyzna punktów za QSO na pasmach (poza trzema zadeklarowanymi).

Po zakończeniu pracy w zawodach, stacje powinny przesłać dziennik (w formacie Cabrillo) poprzez odnośnik znajdujący się w górnym prawym rogu tej strony. Dopuszczalne jest także wysyłanie logów e-mail, jednak nie jest to preferowana forma wysyłania logu.

Wskazówka: Stacje QRP proszone są o nie używanie (nadawanie) /qrp na końcu swojego znaku.

COMPETITION

The full set of rules can be found here, some basics are explained below.

In the SP DX Contest, competitors are divided into two groups – Polish stations and foreign stations outside of Poland. Only contacts made between SP and non-SP participants are scored, however all entries should be left in the log. Polish stations report their one-letter province (voivodeship) abbreviation (as shown on the map), while others give their sequential QSO number.

Regarding the contest rules, we would like to remind everyone that using the DX Cluster and spotting networks is permitted in the SP DX Contest in all categories, albeit self-spotting or asking to be spotted is not. Please also note that as of 2017, we have removed the limitation on the number of band/mode changes during a clock hour in all categories.

If you have made any contacts that are outside your declared category (on another band, mode, etc.), please do not delete them from your log, as they will be used for log cross-checking. Also, please do not delete duplicate QSOs from your log. You will not be penalized for any of these.

After the contest, participants should send the station log (in the Cabrillo format) using the link in the upper right-hand corner of this page. Logs sent by e-mail are still accepted, but it is not the recommended way.

Hint: QRP stations - Please do NOT use (transmit) /qrp at the end of your call!

For stations outside of Poland, Super Check Partial (SCP) and province (voivodeship) suggestion files for use by N1MM+ and Win-Test contest logging software have been prepared by Chris SP5KP and are available for download here: N1MM+, Win-Test.

KOMISJA ZAWODÓW

  • Zygmunt Szumski (SP5ELA) - Przewodniczący Komisji
  • Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - konsultant, przedstawiciel PZK
  • Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - konsultant, przedstawiciel SP DX Clubu

TŁUMACZENIA

  • Ryszard Assarabowski (K1CC) - wersja angielska

CONTEST COMMITTEE

  • Zygmunt Szumski (SP5ELA) - Chairman of the Committee
  • Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - PZK consulting representative
  • Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - SP DX Club consulting representative

TRANSLATIONS

  • Rich Assarabowski (K1CC) - English version