NEWS: The SP DX Contest 2022 is canceled.
NOWOŚCI: SP DX Contest 2022 został odwołany.

ZAWODY

Po wnikliwej analizie Komisja SP DX Contest, wspólnie z Polskim Związkiem Krótkofalowców (PZK) i SP DX Clubem, podjęła decyzję o odwołaniu SP DX Contest 2022.

Od początku wojny na Ukrainie Polska przyjęła do tej pory prawie 2 miliony uchodźców, co jest bezpośrednim skutkiem agresji Rosji na naszego sąsiada. Jest to wydarzenie bez precedensu w Europie i spowodowało największy kryzys migracyjny w Europie od czasów II wojny światowej.

Polacy są głęboko zaangażowani we wszelkie formy pomocy humanitarnej. Polscy krótkofalowcy udzielają schronienia ukraińskim uchodźcom w swoich domach, oferują swoją pomoc i usługi w każdy możliwy sposób.

W tych nadzwyczajnych okolicznościach uznaliśmy, że należy odwołać tegoroczne zawody SP DX Contest.

COMPETITION

After careful deliberation, the SP DX Contest Committee, together with Polish Amateur Radio Union (PZK) and the SP DX Club, has decided to cancel the 2022 SP DX Contest.

Since the start of the war in Ukraine, Poland has accepted nearly 2 million refugees to date, as a direct result of Russian aggression toward our neighbor. This is an unprecedented event in Europe and has resulted in the greatest migration crisis in Europe since World War II.

Polish people are deeply engaged in all forms of humanitarian assistance. Polish radio amateurs are giving shelter to Ukrainian refugees in their homes and offering their help and services in every way possible.

Under these extraordinary circumstances, we felt it was most appropriate to cancel the SP DX Contest this year.

KOMISJA ZAWODÓW

 • Zygmunt Szumski (SP5ELA) - Przewodniczący Komisji
 • Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - Przedstawiciel PZK
 • Marek Niedzielski (SP7DQR) - Przedstawiciel SPDXC

Konsultanci IT

 • Jacek Lipkowski (SQ5BPF) - Starszy Konsultant IT
 • Waldemar Sznajder (3Z6AEF) - Konsultant IT
 • Tomasz Barbachowski (SP5UAF) - Konsultant IT
 • Marcin Trawiński (SP3BBS) - Konsultant IT
 • Tomasz Mańkowski (SP3QDM) - Konsultant IT
 • Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - Konsultant ogólny

TŁUMACZENIA

 • Członkowie Komisji - wersja angielska

CONTEST COMMITTEE

 • Zygmunt Szumski (SP5ELA) - Chairman of the Committee
 • Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - PZK Representative
 • Marek Niedzielski (SP7DQR) - SPDXC Representative

IT Consultants

 • Jacek Lipkowski (SQ5BPF) - Senior IT Consultant
 • Waldemar Sznajder (3Z6AEF) - IT Consultant
 • Tomasz Barbachowski (SP5UAF) - IT Consultant
 • Marcin Trawiński (SP3BBS) - IT Consultant
 • Tomasz Mańkowski (SP3QDM) - IT Consultant
 • Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - General Consultant

TRANSLATIONS

 • Committee members - English version