TIME UNTIL FINAL RESULTS:s
Deadline for submitting logs has passed… You may still send your log as a CHECK LOG

CHOOSE LOG FILE (OR DROP HERE)
WYBIERZ PLIK LOGU (LUB PRZECIĄGNIJ TUTAJ)You are using an unsupported web browser Unknown ? on Unknown
IF IT DOES NOT WORK, PLEASE SEND THE LOG USING A SUPPORTED WEB BROWSER
(Firefox or Chrome on Windows or Linux are known to work well

Używasz niewspieranej przeglądarki Unknown ? na systemie Unknown
JEŚLI WYSYŁANIE LOGU NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ, WYŚLIJ PROSZĘ LOG UŻYWAJĄC WSPIERANEJ PRZEGLĄDARKI
(Firefox albo Chrome pod Windows albo Linux działają dobrze)
By submitting my log I consent to the processing of my personal data for amateur radio purposes, in accordance with art. 6 sec. 1a of Regulation (EU) 2016/679 dated 27 April 2016 of the European Parliament and Council of the European Union on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive).
Przesyłając plik, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach radioamatorskich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)