SP DX Contest - contestreglement

Thanks to Nicolas ON4MGY for transaltion into Dutch

 1. Organisatoren: PZK - Polish Amateur Radio Union (Polski Zwiazek Krotkofalowcow) en de SP DX Club
   
 2. Datum: Het eerste weekend van April - van 15:00 UTC Zaterdag tot 15:00 UTC Zondag
   
 3. Banden: 160, 80, 40, 20, 15, 10m volgens het IARU contest bandplan
   
 4. Modes: FONIE en CW. Contacten in FONIE en CW met hetzelfde tegenstation in de MIXED categorie worden geteld als aparte contacten. Cross-mode contacten (FONIE/CW) zijn niet toegestaan
   
 5. Oproepen tijdens de contest:
 6. Rapporten:
 7. Punten:
 8. Vermenigvuldigers:  
 9. Score: het totaal van de QSO-punten op alle banden vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers op alle banden.
   
 10. Categorieën:
  Definities van de categorieën en gebruikte afkortingen: Iedere deelnemer moet zijn gekozen categorie meedelen, de overige QSO's zullen gebruikt worden als check log.
   
 11. Luisteramateurs (SWL):  
 12. Contest resultaten: De definitieve resultaten voor de buitenlandse stations zullen worden gerangschikt per land voor alle landen die deelnemen aan deze contest per categorie. In de QRP-categorie voor buitenlandse stations is er een rangschikken per continent. Voor Poolse stations worden de resultaten gerangschikt per categorie. Er zal een aparte lijst zijn van de hoogste scores per categorie.
   
 13. Awards: de hoogste scores in iedere categorie zullen beloond worden met een certificaat. Het aantal wordt bepaald door het Contest Commitee, afhangkelijk van het aantal deelnemers per categorie en de scores van de winnaars. Eerste-plaats winnaars in elke categorie, land en continent kunnen speciale plaketten of andere awards ontvangen gesponsord door individu's of groepen. Er word verwacht dat er speciale awards zullen zijn in categorieën bepaald door de sponsors.
   
 14. Contest Logs: Alle logs moeten ingestuurd zijn voor 30 april van het jaar van de contest. Electronische logs verzonden in andere formaten dan Cabrillo alsook uitgeprinte computer logs kunnen gebruikt worden als check log als ze niet automatisch verwerkt kunnen worden.
   
 15. Diskwalificatie: Overtreding van de radio amateur wetgeving in het land van de contester of overtreding van de contestreglementen, of onsportief gedrag, zullen beschouwd worden als voldoende reden voor diskwalificatie.
   
 16. Geschillen: De beslissingen van het Contest Commitee zijn definitief
   
 17. Poolse prefixen zijn: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR

Polski Zwiazek Krotkofalowcow (PZK), SP DX Club


SP DX Contest 2004 - contestreglement: PDF