SP DX Contest

Thanks to Lech LA7MFA for the translation

To display correctly Norwegian fonts on this page use Western Europe ISO-8859-1 coding in your web browser

 1. Arrangør: PZK – Polsk Amatørradio Forening (Polski Zwiazek Krotkofalowcow) og SP DX Club.
   
 2. Dato: Første helg i april – fra kl. 15:00 UTC på lørdag til kl. 15:00 UTC på søndag.
   
 3. Bånd: 160, 80, 40, 20, 15, 10m i overensstemmelse med IARU Contest Band Plan.
   
 4. Modi: SSB and CW. Kontakter på SSB og CW med samme stasjon i klassen MIXED teller separat. Kryssmode kontakter (SSB/CW) er ikke tillatt.
   
 5. Anrop i testen:  
 6. Testmelding:
 7. Poeng:
 8. Multiplikator:
 9. Sluttresultat: Summen av QSO poeng på alle bånd multiplisert med summen av multiplikatorer på alle bånd gir sluttresultatet.
   
 10. Klasser:
  Definisjoner av klasser og forkortelser: Enhver deltaker kan stille kun i en klasse. Alle gjenværende kontakter vil bli benyttet som sjekklogg.
   
 11. Lyttestasjoner (SWL): Poenggiving, multiplikator or beregning av sluttsummen er den samme som for sendestasjoner. Enhver polsk og utenlandsk stasjon kan forekomme i loggen kun en gang på samme bånd/mode, med unntak når en av stasjonene gir en ny multiplikator.
   
 12. Testresultater: De endelige resultatene for utenlandske stasjoner vil bli delt opp i land som er representert i testen i hver klasse. I QRP klassen for utenlandske stasjoner vil resultatene deles på kontinent. For polske stasjoner skal resultatene deles opp i klasser. Det blir en separat liste for topp plasseringer i alle klasser.
   
 13. Diplomer: Topp resultatene i hver klasse skal premieres med diplomer. Testkomité skal avgjøre hvor mange slike diplomer skal tildeles avhengig av antall deltakere i hver klasse samt resultatene. Vinnerne i hver klasse, kontinent eller land kan også motta spesielle plaketter eller diplomer sponset av privatpersoner eller grupper. Det kan forventes at det skal utgis spesielle diplomer i klasser definert av enkelte sponsorer.
   
 14. Logger: Alle loggene må sendes inn senest 30. april samme år. Elektroniske logger som ikke er i Cabrillo format eller utskrifter vil bli benyttet som sjekklogger hvis de ikke kan prosesseres automatisk.
   
 15. Diskvalifisering: Overtredelse av lisensbestemmelser gjeldende i deltakerens hjemland eller testreglene, eller usportslig opptreden vil kunne føre til diskvalifisering..
   
 16. Tvister: Testkomiteens avgjørelser er endelige.
   
 17. Polske prefikser: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR

SP DX Contest 2004 (PDF file)

Kart over Polen med fylkesgrenser:

B = Lubuskie
C = Lodzkie
D = Dolnoslaskie
F = Pomorskie
G = Slaskie
J = Warminsko-Mazurskie
K = Podkarpackie
L = Lubelskie
M = Malopolskie
O = Podlaskie
P = Kujawsko-Pomorskie
R = Mazowieckie
S = Swietokrzyskie
U = Opolskie
W = Wielkopolskie
Z = Zachodniopomorskie